למידה, התאמה אינדיבידואלית והבדלים בין אישיים

הכנס הרביעי למדעי הלמידה, 2018

אולם בר שירה, אוניברסיטת תל אביב
21.1.2018 יום ראשון
הרשמה לסטודנטים
הרשמה
בית הספר לחינוך
ע״ש חיים וג׳ואן קונסטנטינר
בית הספר לחינוך
ע״ש חיים וג׳ואן קונסטנטינר

אודות הכנס

אולם בר שירה, אוניברסיטת תל אביב
21.1.2018 יום ראשון

תחום מדעי הלמידה הינו תחום מחקר אינטרדיסציפלינרי, המתבסס על תיאוריות ומחקר ענף בדיסציפלינות שונות
כגון מדעי המידע, מדעי הקוגניציה, בינה מלאכותית, מדעי המוח, אנתרופולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה חינוכית
וחקר עיצוב סביבות למידה. מטרתו העיקרית של תחום מחקר זה הינה להגיע להבנה עמוקה של התנאים והתהליכים המובילים ללמידה ולהבניית ידע אצל לומדות ולומדים. במישור היישומי, ממצאי המחקר משמשים בסיס לעיצוב סביבות המזמנות למידה עמוקה ולבחינת תרומתן של אלה ללמידה.


נושא הכנס


"למידה, התאמה אינדיבידואלית והבדלים בין אישיים", הכנס יידון בסוגיות כגון שונות בקרב אוכלוסיית הלומדות/לומדים, הצורך בתמיכה בלמידה עמוקה בהתאם לכישורים/יכולות/העדפות של כל לומדת ולומד והבחינה המחקרית של כלים וסביבות המספקים תמיכה מותאמת אישית ללמידה סוגיות אלה זוכות להתייחסות, דיון ומאמץ מחקרי רב בשנים האחרונות.


מבנה הכנס


הכנס יכלול הרצאות מוזמנות, סדנאות, מושב רב שיח, מושבי פוסטרים והפעם גם מושבי הרצאות של משתתפי הכנס, באנגלית או בעברית בשני מושבים מקבילים ובהם הזדמנות להצגת כ- 30 הרצאות.
אנו מזמינים להגיש הצעות להרצאות בנושאי הכנס, במגוון פרספקטיבות רלוונטיות, כגון: מדעי הקוגניציה, מדעי המוח, היבטים אפקטיביים, תהליכים חברתיים, היבטים תרבותיים, סוגיות טכנולוגיות, כריית נתונים ומנגנוני התאמה אינדיבידואליים, ועוד.

אולם בר שירה, אוניברסיטת תל אביב

ההשתתפות בהרשמה מראש

ההשתתפות כרוכה בתשלום. סטודנטים פטורים מתשלום